POMELLATO 耳环 Nudo O.A107 E f
  • POMELLATO 耳环 Nudo O.A107 E f
  • POMELLATO 耳环 Nudo O.A107 E r
关闭
  • POMELLATO 耳环 Nudo O.A107 E f
  • POMELLATO 耳环 Nudo O.A107 E r

耳环 Nudo

  • 描述
时髦优雅品牌标志戒指,化身经典耳环,同款'nude'宝石呈现不同色彩组合。
玫瑰金与白金耳环搭配 法国玫瑰紫晶
Ref. O.A107/O6/IC
分享
变种