POMELLATO 香水 Nudo Nudo Amber EDP 90 ml E f
  • POMELLATO 香水 Nudo Nudo Amber EDP 90 ml E f
  • POMELLATO 香水 Nudo Nudo Amber EDP 90 ml E r
关闭
  • POMELLATO 香水 Nudo Nudo Amber EDP 90 ml E f
  • POMELLATO 香水 Nudo Nudo Amber EDP 90 ml E r

香水 Nudo

  • 描述
淡香水,90 毫升。

一款生动而充满悦活能量的香水,灵感源自于 Madera 石英石,搭配明朗阳光的宝石瓶子,茉莉花香调,极具东方香型的神秘感。
香氛浓郁,轻松唤醒女性柔美与性感气息。
Ref. F--92002-90ml
分享
变种