New

POMELLATO Iconica Color 坠饰项链 F.B712 E f
  • POMELLATO Iconica Color 坠饰项链 F.B712 E f
关闭
  • POMELLATO Iconica Color 坠饰项链 F.B712 E f

Iconica Color 坠饰项链

  • 描述
缤纷与喜悦,ICONICA 闪耀彩虹色彩,镶以标志星形、三角形、椭圆形与方形宝石。
18K 玫瑰金坠饰项链,6 颗宝石(0.5 ct):橙色蓝宝石、蓝色蓝宝石、玫瑰色蓝宝石、红色尖晶石与坦桑尼亚石。长度:40-42-44 cm
Ref. F.B901/O7/VA/44
分享
选择颜色
变种

您可能也喜欢