POMELLATO 手镯 M'AMA NON M'AMA B.B909 E f
  • POMELLATO 手镯 M'AMA NON M'AMA B.B909 E f
关闭
  • POMELLATO 手镯 M'AMA NON M'AMA B.B909 E f

手镯 M'AMA NON M'AMA

  • 描述
从拜占庭文明 中获得灵感,宝曼兰朵推出了马赛克式的戒指、手镯和耳环,有史以来首次使用了矿石。
18K 玫瑰金手镯,搭配 1 颗珍珠母贝 0.5 ct、8 颗冰钻 0.2 ct 尺寸:16.5 cm
Ref. B.B909BI7MP
分享
变种