New

POMELLATO Color Classic Iconica 戒指 A.B901 E f
  • POMELLATO Color Classic Iconica 戒指 A.B901 E f
关闭
  • POMELLATO Color Classic Iconica 戒指 A.B901 E f

Color Classic Iconica 戒指

  • 描述
缤纷与喜悦,ICONICA 闪耀彩虹色彩,镶以标志星形、三角形、椭圆形与方形宝石。
18K 玫瑰金戒指,20 颗宝石(2.4 ct): 玫瑰碧玺、橙色蓝宝石、蓝色蓝宝石、沙弗莱石、红色尖晶石、蓝色皓石、坦桑尼亚石、翠榴石与紫水晶。
Ref. A.B901GO7/VA
分享
选择颜色
变种

您可能也喜欢