POMELLATO 戒指 Nudo A.B403 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B403 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B403 E e
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B403 E d
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B403 E r
关闭
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B403 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B403 E e
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B403 E d
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B403 E r

戒指 Nudo

  • 描述
最小号品牌标志戒指,Nudo Petit,精巧设计、灵动'nude'宝石呈现不同色彩组合。 混搭组合其他规格的宝石。
NUDO PETIT 玫瑰金戒指,搭配白金底座与切面马德拉石英
Ref. A.B403/O6/OV
分享
变种