POMELLATO NUDO MAXI 戒指 A.B401 E f
  • POMELLATO NUDO MAXI 戒指 A.B401 E f
  • POMELLATO NUDO MAXI 戒指 A.B401 E d
  • POMELLATO NUDO MAXI 戒指 A.B401 E r
关闭
  • POMELLATO NUDO MAXI 戒指 A.B401 E f
  • POMELLATO NUDO MAXI 戒指 A.B401 E d
  • POMELLATO NUDO MAXI 戒指 A.B401 E r

NUDO MAXI 戒指

  • 描述
精致版品牌标志戒指,Nudo 搭配钻石,华美设计、'nude'宝石与钻石组合。
NUDO 镶钻白金与玫瑰金戒指,搭配伦敦蓝黄晶与钻石(CT 0.73)
Ref. A.B401/B9O6TL
分享
选择颜色
变种