POMELLATO 戒指 Nudo A.B401 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B401 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B401 E e
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B401 E d
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B401 E r
关闭
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B401 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B401 E e
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B401 E d
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B401 E r

戒指 Nudo

  • 描述
精致版品牌标志戒指,Nudo 搭配钻石,华美设计、'nude'宝石与钻石组合。
白金与玫瑰金戒指搭配紫水晶与钻石(CT 0.73)
Ref. A.B401/B9O6OI
分享
变种