POMELLATO 戒指 Nudo A.B201 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B201 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B201 E e
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B201 E d
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B201 E r
关闭
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B201 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B201 E e
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B201 E d
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.B201 E r

戒指 Nudo

  • 描述
最大号品牌标志戒指,Nudo Maxi,夺目设计、大号'nude'宝石呈现不同色彩组合。 混搭组合其他规格的宝石。
NUDO MAXI 玫瑰金戒指,搭配白金底座与切面紫水晶
Ref. A.B201/O6/OI
分享
变种