POMELLATO 戒指 Nudo A.A110 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.A110 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.A110 E d
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.A110 E r
关闭
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.A110 E f
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.A110 E d
  • POMELLATO 戒指 Nudo A.A110 E r

戒指 Nudo

  • 描述
品牌标志戒指,Nudo,极致优雅、力度设计通过 'nude' 宝石呈现无尽色彩组合。 混搭组合其他规格的宝石。
NUDO CLASSIC 玫瑰金戒指,搭配白金底座与切面伦敦蓝黄晶
Ref. A.A110/O6/TL
分享
变种